Due to COVID-19(CoronoVirus) Classes are temporarily suspended. Please stay safe.

Teacher's Portal

This section is for Nepali Bhasa Class's teachers only. The link below will redirect to a password protected Google Form. If you are the authorized person, please click the link below to access the content.


यो खण्ड नेपाली भाषा कक्षाका शिक्षकहरूका लागि मात्र हो। तलको लिंकले पासवर्ड सुरक्षित गुगल फारममा पुनःनिर्देशित गर्दछ। यदि तपाईं अधिकृत व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, सामग्री पहुँच गर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।